Музичний факультет

Музичний факультет – структурний підрозділ КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М.ГЛІНКИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Форма навчання - денна, заочна

Термін навчання - освітній ступінь «бакалавр» - 4 роки; освітній ступінь «магістр» - 1,5 роки.

Мова навчання - українська

Контингент - 2018-2019 навчального року на музичному факультеті складає: денна форма навчання 286 осіб, заочна форма навчання 27 особи.

Музичний факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

спеціальність 025 «Музичне мистецтво» освітній ступінь бакалавр (денна, заочна форма навчання)

Шифр та галузь знань Спеціалізація Кваліфікація Контингент студентів станом на 01.10.2018р.
Денна форма навчання Заочна форма навчання
02 «Культура і мистецтво» «Фортепіано, орган» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист ансамблю концертмейстер 16 -
«Оркестрові струнні інструменти» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист ансамблю, оркестру; керівник камерного оркестру 35 5
«Оркестрові духові та ударні інструменти» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист ансамблю, оркестру; керівник духового оркестру 48 6
«Народні інструменти» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист ансамблю, оркестру; керівник народного оркестру 30 7
«Академічний спів» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист-вокаліст 38 -
«Естрадний спів» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист-вокаліст 56 1
«Хорове диригування» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист хору; керівник хору 12 3
«Музичне мистецтво естради» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист ансамблю, оркестру; керівник естрадного оркестру 9 2
«Музикознавство» Викладач професійного навчально-виховного закладу; музикознавець 7 3

спеціальність 025 «Музичне мистецтво» освітній ступінь магістр (денна форма навчання)

Шифр та найменування галузі знань Спеціалізація Кваліфікація Контингент студентів станом на 01.10.2018р.
02 «Мистецтво» «Фортепіано, орган» Викладач вищого навчального закладу; артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю (камерного); концертмейстер 7
«Оркестрові струнні інструменти» Викладач вищого навчального закладу; артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю (камерного); артист оркестру; диригент 12
«Оркестрові духові та ударні інструменти» Викладач вищого навчального закладу; артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю (камерного); артист оркестру; диригент 11
«Народні інструменти» Викладач вищого навчального закладу; артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю народних інструментів; артист оркестру народних інструментів; капели бандуристів; соліст-бандурист; диригент 7
«Академічний спів» Викладач вищого навчального закладу; артист-вокаліст (оперний, камерний) 11
«Естрадний спів» Викладач вищого навчального закладу; артист-вокаліст (естради) 2
Хорове диригування Викладач вищого навчального закладу; артист хору; диригент 7
Музикознавство Викладач вищого навчального закладу; музикознавець 6
«Музичне мистецтво естради» Викладач вищого навчального закладу; артист-соліст-інструменталіст; артист естрадно-інструментального ансамблю; артист вокально-інструментального ансамблю; артист естрадного оркестру, диригент 4

Наявність стипендії та інші види матеріальних заохочень студентів музичного факультету:

  • академічна стипендія – звичайна, підвищена (нараховується за результатами екзаменаційної сесії згідно з рейтингом успішності)
  • соціальні стипендії (на підставі законів, що встановлюють державні пільги)
  • матеріальні допомоги (у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем)
  • преміювання студентів (за участь та перемоги у конкурсах, активну участь у творчому житті академії)
  • стипендія ім. Гаррі Логвіна (надається кращим студентам музичного факультету академії музики, спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти» по класу скрипки)