Музичний факультет

Музичний факультет – структурний підрозділ КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М.ГЛІНКИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Форма навчання - денна, заочна

Термін навчання - освітній ступінь «бакалавр» - 4 роки; освітній ступінь «магістр» - 1,5 роки.

Мова навчання - українська

Контингент - 2017-2018 навчального року на музичному факультеті складає: денна форма навчання 239 осіб, заочна форма навчання 33 особи.

Музичний факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

спеціальність 025 «Музичне мистецтво» освітній ступінь бакалавр (денна, заочна форма навчання)

Шифр та галузь знань Спеціалізація Кваліфікація Контингент студентів станом на 01.10. 2017р
Денна форма навчання Заочна форма навчання
02 «Культура і мистецтво» «Фортепіано, орган» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист ансамблю концертмейстер 18 2
«Оркестрові струнні інструменти» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист ансамблю, оркестру; керівник камерного оркестру 43 7
«Оркестрові духові та ударні інструменти» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист ансамблю, оркестру; керівник духового оркестру 46 5
«Народні інструменти» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист ансамблю, оркестру; керівник народного оркестру 26 7
«Академічний спів» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист-вокаліст 35 -
«Естрадний спів» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист-вокаліст 5 -
«Хорове диригування» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист хору; керівник хору 14 3
«Музичне мистецтво естради» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист ансамблю, оркестру; керівник естрадного оркестру 8 2
«Музикознавство» Викладач професійного навчально-виховного закладу; музикознавець 10 7

спеціальність 025 «Музичне мистецтво» освітній ступінь магістр (денна форма навчання)

Шифр та найменування галузі знань Спеціалізація Кваліфікація Контингент студентів станом на 01.10.2017р.
02 «Мистецтво» «Фортепіано» Викладач вищого навчального закладу; артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю (камерного); концертмейстер 2
«Оркестрові струнні інструменти» Викладач вищого навчального закладу; артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю (камерного); артист оркестру; диригент 7
«Оркестрові духові та ударні інструменти» Викладач вищого навчального закладу; артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю (камерного); артист оркестру; диригент 6
«Народні інструменти» Викладач вищого навчального закладу; артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю народних інструментів; артист оркестру народних інструментів; капели бандуристів; соліст-бандурист; диригент 7
«Академічний спів» Викладач вищого навчального закладу; артист-вокаліст (оперний, камерний) 3
«Естрадний спів» Викладач вищого навчального закладу; артист-вокаліст (естради) 3
Хорове диригування Викладач вищого навчального закладу; артист хору; диригент 3
Музикознавство Викладач вищого навчального закладу; музикознавець 2
«Музичне мистецтво естради» Викладач вищого навчального закладу; артист-соліст-інструменталіст; артист естрадно-інструментального ансамблю; артист вокально-інструментального ансамблю; артист естрадного оркестру, диригент 1

Наявність стипендії та інші види матеріальних заохочень студентів музичного факультету:

  • академічна стипендія – звичайна, підвищена (нараховується за результатами екзаменаційної сесії згідно з рейтингом успішності)
  • соціальні стипендії (на підставі законів, що встановлюють державні пільги)
  • матеріальні допомоги (у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем)
  • преміювання студентів (за участь та перемоги у конкурсах, активну участь у творчому житті академії)
  • стипендія ім. Гаррі Логвіна (надається кращим студентам музичного факультету академії музики, спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти» по класу скрипки)