Музичний факультет

Музичний факультет – структурний підрозділ КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М.ГЛІНКИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Форма навчання - денна, заочна

Термін навчання - освітній ступінь «бакалавр» - 4 роки; освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» - 1 рік.

Мова навчання - українська

Контингент - 2016-2017 навчального року на музичному факультеті складає: денна форма навчання 237 осіб, заочна форма навчання 53 особи.

Музичний факультет здійснює підготовку фахівців за наступними спеціалізаціями:

025 бакалавр «Музичне мистецтво» (денна, заочна форма навчання)

Шифр та галузь знань Спеціалізація Кваліфікація Контингент студентів станом на 01.10. 2016р.
Денна форма навчання Заочна форма навчання
02 «Культура і мистецтво» «Фортепіано, орган» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист ансамблю концертмейстер 19 1
«Оркестрові струнні інструменти» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист ансамблю, оркестру; керівник камерного оркестру 35 9
«Оркестрові духові та ударні інструменти» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист ансамблю, оркестру; керівник духового оркестру 47 15
«Народні інструменти» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист ансамблю, оркестру; керівник народного оркестру 25 8
«Академічний спів» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист-вокаліст 35 -
«Естрадний спів» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист-вокаліст 5 3
«Хорове диригування» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист хору; керівник хору 12 5
«Музичне мистецтво естради» Викладач професійного навчально-виховного закладу; артист ансамблю, оркестру; керівник естрадного оркестру 7 5
«Музикознавство» Викладач професійного навчально-виховного закладу; музикознавець 11 7

025 спеціаліст «Музичне мистецтво» (денна форма навчання)

Шифр та найменування галузі знань Спеціалізація Кваліфікація Контингент студентів станом на 01.05.2016р.
02 «Мистецтво» «Фортепіано» Викладач вищого навчального закладу; артист-соліст-інструменталіст; концертмейстер 6
«Оркестрові струнні інструменти» Викладач вищого навчального закладу; артист-соліст-інструменталіст; артист-соліст камерного ансамблю; диригент оркестру 7
«Оркестрові духові та ударні інструменти» Викладач вищого навчального закладу; артист-соліст-інструменталіст; артист-соліст камерного ансамблю; артист оркестру; диригент духового оркестру 9
«Народні інструменти» Викладач вищого навчального закладу; артист-соліст-інструменталіст; артист оркестру, ансамблю; диригент народного оркестру 2
«Бандура» Викладач вищого навчального закладу; соліст-бандурист; артист оркестру, ансамблю; диригент капели бандуристів 2
«Академічний спів» Викладач вищого навчального закладу; артист-вокаліст (оперний, камерний) 7
«Естрадний спів» Викладач вищого навчального закладу; артист-вокаліст (естради) 1
Хорове диригування Викладач вищого навчального закладу; диригент хору; артист хору 4
«Музичне мистецтво естради» Викладач вищого навчального закладу; артист-соліст-інструменталіст; артист оркестру, ансамблю; диригент естрадного оркестру 3

Наявність стипендії та інші види матеріальних заохочень студентів музичного факультету:

  • академічна стипендія – звичайна, підвищена (нараховується за результатами екзаменаційної сесії)
  • соціальні стипендії (для дітей з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей)
  • матеріальні допомоги (у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем)
  • преміювання студентів (за участь та перемоги у конкурсах)
  • стипендія ім. Гаррі Логвіна (надається кращим студентам музичного факультету консерваторії, спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти» по класу скрипки)