КОНЦЕРТ ТА МАЙТСЕР-КЛАСИ МАЙСТРІВ ДЖАЗОВОГО МИСТЕЦТВА (ДАНІЯ)