ХІІ Міжвузівської науково-практичної студентської конференції

25 – 26 жовтня 2018 року в Дніпропетровській академії музики ім..М..Глінки відбудеться ХІІ Міжвузівська студентська науково-практична конференція „Твір як інтегративно-функціональний предмет дослідження”. Запрошуються до участі аспіранти, магістранти та студенти вищих навчальних закладів. За наслідками конференції планується видання збірника наукових праць „Музикознавча думка Дніпропетровщини” випуск 15. Матеріали приймаються за дотриманням наступних вимог. Статті у співавторстві з науковим керівником, обсягом 10 - 14 сторінок, в електронному варіанті слід надіслати до оргкомітету або подати ведучому секції під час роботи конференції. Матеріал має відповідати таким параметрам: текст – Word, А4, Times New Roman, кегль 14, інтер. 1,5; поля – 2 см., абзац 1,25. Анотації з визначенням проблеми, методології, новизни та висновків дослідження подаються на українській, англійській та російській мовах (1800 знаків на кожну анотацію). Ключові слова – 7-9 змістовних назв. Список використаних джерел та літератури – за алфавітом. Інформаційний лист конференції додається окремим файлом. Запрошуємо до участі у науковому заході усіх зацікавлених осіб.

Адреса оргкомітету: Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки,
49044, Україна, м. Дніпро, вул. Ливарна 10, тел. (097) 470-23-10,
Громченко Валерій Васильович, е-mail: gromchencko.valeriy@gmail.com