Практика

На сучасному етапі розвитку суспільства зростає роль особистості -  її самостійності та ініціативності. Сучасна професійна музична освіта розглядається як цілісна система і комплексний процес – від початкових етапів навчання азам професії до становлення фахівця-професіонала, здатного до самовдосконалення упродовж всього життя. Цілісне уявлення про професійну діяльність має послідовно формуватись в системі фахової освіти на основі планомірно організованого навчального процесу. Важливим видається компонент практики, адже саме він допомагає зрозуміти, чи вдалося студентові опанувати всі теоретичні знання і навички та вміло  застосовувати їх під час практичної діяльності.

Базові засади побудови навчального процесу з практики студентів висвітлено у загальнодержавних документах: Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (1993), Концепції педагогічної освіти (1998) та ін.. У Положенні про проведення практики студентів нашого навчального закладу зазначено, що практика студентів є невід′ємною складовою програми підготовки фахівців в галузі музичного мистецтва. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами та формами організації навчального процесу в професійних музичних навчальних закладах, формування та розвиток у студентів професійного вміння  приймати самостійні рішення, виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо застосовувати їх в практичній діяльності.

У професійних музичних навчальних закладах освіти практика завжди носить довготривалий та неперервний характер, що забезпечує фундамент для оволодіння новими знаннями, уміннями та навичками; практичного засвоєння майбутніми фахівцями закономірностей і принципів професійної діяльності; формування професійних умінь і переконань. Саме в процесі неперервної діяльності і довготривалої практики виявляються суперечності між наявним і необхідним запасом знань, що виступає рушійним чинником безперервної самоосвіти. Практика як форма підготовки майбутнього фахівця безпосередньо впливає на його свідомість, пізнавально-пошуковий інтерес, творчі здібності в роботі, формує особистісну професійну траєкторію впливу на майбутнє покоління. Вона відіграє системоутворюючу роль у формуванні творчої особистості майбутнього музиканта-професіонала.

Успіх практики залежить від вибору базової установи, оптимальної реалізації найдосконаліших методів і прийомів роботи в конкретних умовах, методичного рівня і майстерності працівників базового закладу або колективу. Вони особистим прикладом активізують творчу самостійність студентів у виконанні завдань практики, допомагають формуванню сумлінного ставлення до роботи, відповідальності, цілеспрямованості.

В зв′язку з тим, що підвищені вимоги до підготовки фахівців вимагають сьогодні нових рішень, у Дніпропетровській академії музики ім.. М. Глінки вибудовується цілісна система практики, що передбачає єдність окремих її етапів, наступність ідей, змісту, взаємозв′язку з теоретичними та спеціальними дисциплінами, що читалися на попередніх курсах навчання. Створюються також нові покоління планів практики, які передбачають багатоступеневість, де на кожному етапі забезпечено чіткий вибір того базису, яким повинен оволодіти студент, визначені цілі і завдання, що характеризують спрямованість практичної підготовки на даному етапі. Кожний вид практики має свої завдання, комплексне вирішення яких вдосконалює процес професійної підготовки студентів та формує особистість майбутнього випускника. Програма практики у системі ступеневої підготовки фахівців-музикантів забезпечує їхню готовність до постійного вдосконалення, професійного росту, забезпечує творчий потенціал та формує їх життєву компетентність.

Види практик кожної спеціалізації, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом.

 

Освітній рівень – молодший спеціаліст:

Спеціалізація

Види практик

Термін проходження

БазиФортепіано

Педагогічна

5-8 сем.

МШ академії

Концертно-виконавська

7-8 сем.

Сценічні площадки міста і області

Концертмейстерська

5-8 сем.

МШ академії

Оркестрові струнні інструменти

Педагогічна

5-8 сем.

МШ академії

Концертно-виконавська

7-8 сем.

Сценічні площадки міста і області


Оркестрові

духові та

ударні

інструменти

Педагогічна

5-8 сем.

МШ академії

Концертно-виконавська

7-8 сем.

Сценічні площадки міста і області

Практика роботи з оркестром

8 сем.

Духовий оркестр коледжу ДАМНародні інструменти

Педагогічна

5-8 сем.

МШ академії

Концертно-виконавська

7-8 сем.

Сценічні площадки міста і області

Концертмейстерська

(баян, ак-он, гітара)

5-6 сем.

Коледж ДАМ

Практика роботи з оркестром (капелою)

8 сем.

Оркестр нар.

ін.-тів, капела бандуристів ДАМ


Академічний спів

Педагогічна

5-8 сем.

МШ академії

Концертно-виконавська

7-8 сем.

Сценічні площадки міста і області


Естрадний спів

Педагогічна

5-8 сем.

МШ академії

Концертно-виконавська

7-8 сем.

Сценічні площадки міста і областіЕстрада

Педагогічна

5-8 сем.

МШ академії

Концертно-виконавська

7-8 сем.

Сценічні площадки міста і області

Концертмейстерська

(фортепіано)

5-6 сем.

Коледж ДАМ


Хорове диригування

Педагогічна

7 сем.

Коледж ДАМ

Практика роботи з хором

8 сем.

Хори ПСМНЗ

м. ДніпраТеорія музики

Педагогічна практика з  сольф.

5-8 сем.

МШ академії

Педагогічна практика з муз. л-ри

5-8 сем.

МШ академії

Лекторська

7 сем.

Обласна бібл.

для дітей

 

Освітній рівень – бакалавр:

Спеціалізація

Види практик

Термін проходження

БазиФортепіано

Педагогічна

5-6 сем.

МШ академії

7-8 сем.

Коледж академії

Концертно-виконавська

7-8 сем.

Сценічні площадки міста і області

Концертмейстерська

5-8 сем.

Коледж  академії

Оркестрові струнні інструменти

Педагогічна

5-6 сем.

МШ академії

7-8 сем.

Коледж академії

Концертно-виконавська

7-8 сем.

Сценічні площадки міста і області

Практика роботи з оркестром

8 сем.

Камерний оркестр ДАМ


Оркестрові

духові та

ударні

інструменти

Педагогічна

5-6 сем.

МШ академії

7-8 сем.

Коледж академії

Концертно-виконавська

7-8 сем.

Сценічні площадки міста і області

Практика роботи з оркестром

8 сем.

Духовий оркестр ДАМ

Народні інструменти

Педагогічна

5-6 сем.

МШ академії

7-8 сем.

Коледж академії

Концертно-виконавська

7-8 сем.

Сценічні площадки міста і області

Концертмейстерська

(баян, ак-он, гітара)

5-6 сем.

Коледж ДАМ

Практика роботи з оркестром (капелою)

8 сем.

Оркестр нар.

ін.-тів, капела бандуристів ДАМ


Академічний спів

Педагогічна

5-6 сем.

МШ академії

7-8 сем.

Коледж академії

Концертно-виконавська

7-8 сем.

Сценічні площадки міста і області


Естрадний спів

Педагогічна

5-6 сем.

МШ академії

7-8 сем.

Коледж академії

Концертно-виконавська

7-8 сем.

Сценічні площадки міста і областіЕстрада

Педагогічна

5-6 сем.

МШ академії

7-8 сем.

Коледж академії

Концертно-виконавська

7-8 сем.

Сценічні площадки міста і області

Практика роботи з оркестром

8 сем.

Естрадно-симфонічний оркестр ДАМ


Хорове диригування

Педагогічна

7-8 сем.

Коледж ДАМ

Практика роботи з хором

7-8 сем.

Хор вокалістів ДАМТеорія музики

Педагогічна практика з  сольф.

5-8 сем.

Коледж ДАМ

Педагогічна практика з муз. л-ри

5-8 сем.

Коледж ДАМ


Лекторська


3-8 сем.

Сценічні площадки ДАМ,

міста і області

Редакторська

7-8 сем.

Коледж,

бакалаврат ДАМ

 

Освітній рівень – магістр:

Спеціалізація

Види практик

Термін проходження

БазиФортепіано

Педагогічна

1-2 сем.

Бакалаврат ДАМ

Виконавська

2-3 сем.

Сценічні площадки ДАМ,

міста і області

Концертмейстерська

1-2 сем.

Бакалаврат ДАМ

Оркестрові струнні інструменти

Педагогічна

1-2 сем.

Бакалаврат ДАМ

Виконавська

2-3 сем.

Сценічні площадки ДАМ,

міста і області

Оркестрові

духові та

ударні

інструменти

Педагогічна

1-2 сем.

Бакалаврат ДАМ

Виконавська

2-3 сем.

Сценічні площадки ДАМ,

міста і області

Народні інструменти

Педагогічна

1-2 сем.

Бакалаврат ДАМ

Виконавська

2-3 сем.

Сценічні площадки ДАМ,

міста і області


Академічний спів

Педагогічна

1-2 сем.

Бакалаврат ДАМ

Виконавська

2-3 сем.

Сценічні площадки ДАМ,

міста і області


Естрадний спів

Педагогічна

1-2 сем.

Бакалаврат ДАМ

Виконавська

2-3 сем.

Сценічні площадки ДАМ,

міста і областіЕстрада

Педагогічна

1-2 сем.

Бакалаврат ДАМ

Виконавська

2-3 сем.

Сценічні площадки ДАМ,

міста і області


Хорове диригування

Педагогічна

1-2 сем.

Бакалаврат ДАМ

Практика роботи з хором

2-3 сем.

Хор вокалістів ДАМТеорія музики

Педагогічна

(теорія музики)

1-3 сем.

Бакалаврат ДАМ

Педагогічна

(історія музики)

1-3 сем.

Бакалаврат ДАМ

Лекторська

1-3 сем.

Сценічні площадки ДАМ,

міста і області