Правила прийому

  • МУЗИЧНИЙ КОЛЕДЖ
  • МУЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
  • АСПІРАНТУРА

асистентура-стажування, ступінь вищої освіти „доктор філософії”